Adatvédelem

Tartalom

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, ADATVÉDELEM

A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően a tetocentrum.hu weboldal üzemeltetője köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók a Saját fiók létrehozása illetve a Megrendelés során megadtak. Az adatkezelés célja:

az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása, beleértve a Vásárlók tájékoztatása a Megrendelés jóváhagyását, a Termékek kiszállítását és számlázását, illetve a megrendelt Termékekkel kapcsolatos minden reklamációt (elállási jog gyakorlása);

hírlevél küldése és/vagy időszakos értesítések küldése sms-en, illetve e-mailen keresztül;

marketing tevékenység, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

A Vásárló azzal, hogy a Megrendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a tetocentrum.hu adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a tetocentrum.hu, annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, a tetocentrum.hu weboldal üzemeltetője, és annak társvállalatai és azok munkatársai alábbi tevékenységei a jelen általános felhasználási feltételek megkötésének céljaival összhangban.

Az ÁSZF elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak a tetocentrum.hu által, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, az adatokba való betekintés joga, a kifogásolás joga, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereset indítási jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló törvény szerint garantált jogok megsértése esetén.

A tetocentrum.hu weboldal üzemeltetője továbbíthatja az Ügyfél/ Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – olyan társaságoknak, amelyekkel szerződéses kapcsolatban áll, de kizárólag a társaságokkal kötött titoktartási megállapodásban rögzítettek szerint , amennyiben  azok garantálják, hogy a személyes adatokat biztonságosan, zártan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják: marketing szolgáltatók, futárszolgálatok, fizetési/bank szolgáltatók, olyan telemarketing vagy egyéb szolgáltatást szolgáltató társaságok, amelyekkel a tetocentrum.hu weboldal üzemeltetője a Termékei és Szolgáltatásai vonatkozásában közös kínálati programot tud kifejleszteni, biztosítók.

Az Ügyfél/ Vásárló személyes adatai a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára továbbíthatók.

A tetocentrum.hu weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló részére, az oldalra történő belépéssel a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló elfogadja a cookie-k használatának Cookie Szabályzatban rögzített feltételeit.

Kelt: Győr, 2017. május 12.

Szűcs Gábor

Szűcs Gábor ügyvezető

Tetőcentrum Magyarország Kft.